Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / Projek

Projek

Kebebasan Maklumat

Projek ini bertujuan untuk mengesan dan meningkatkan untuk mengesan dan meningkatkan permintaan maklumat daripada kerajaan Malaysia.

Read More…

Pemerhati Rang Undang-Undang

Aplikasi web yang membolehkan rakyat Malaysia dan bukan rakyat Malaysia untuk mengikuti status rang undang-undang yang akan datang di parlimen dan dewan undangan negeri.

Read More…

Pemerhati Dana Banjir

Projek ini bertujuan untuk memberi kuasa kepada rakyat mengenai perbelanjaan Kerajaan Persekutuan untuk pemulihan kawasan-kawasan banjir yang telah diperuntukkan berdasarkan kebanyakkan laporan berita. Dana yang diperuntukkan akan dipecahkan secara terperinci berdasarkan lokasi dana yang disalurkan dan yang telah dibelanjakan. Setelah peruntukan dana diterbitkan secara umum, rakyat akan memantau Kerajaan Persekutuan berdasarkan butiran tersebut dan kemudian, rakyat akan mengulas secara lanjut jika tindakan-tindakan telah diambil.

Read More…

Perbelanjaan Terbuka

Perbelanjaan Terbuka

Perbelanjaan terbuka adalah satu platform di mana ia membolehkan pengguna internet di seluruh dunia untuk mengesan dan menganalisis maklumat kewangan awam di peringkat global. Platform ini telah dimulakan oleh Open Knowledge Foundation dan kami di Sinar Project ingin menggunakan platform ini di Malaysia. Kami berharap platform ini membolehkan rakyat Malaysia untuk berbincang dan menyiasat maklumat kewangan awam, termasuk wartawan, ahli akademik, pergerakan masyarakat sivil, kumpulan berteknologi sivik, penggerak kempen dan banyak lagi.

Read More…

Document Actions